AntiCovid Gel 100ml TeaTree Oil

 • AntiCovid Gel 100ml TeaTree Oil
 • AntiCovid Gel 100ml TeaTree Oil
 • AntiCovid Gel 100ml TeaTree Oil
 • AntiCovid Gel 100ml TeaTree Oil

AntiCovid Gel 100ml TeaTree Oil

59 Kč
Produkt již nelze zakoupit.
 • Popis produktu

  Základní specifikace: Dezinfekční bezoplachový gel určený pro dezinfekci rukou. Vyroben českým výrobcem na základě doporučené receptury WHO. Přípravek ničí bakterie, plísně, viry (Acinetobacter, Pseudomonas, Klebsiella, Staphylococcus aureus, Kocuria rhizophila, Candidaalbicans, coronavirus, MERS, SARS-CoV-2, influenza A virus H1N1, MHV, TGEV aj.).

  Účinné látky:

  • Ethanol, min. 75%
  • 3% Peroxid vodíku

  Hydratační látky:

  • Třinový Squalene
  • Glycerol bezvodý (99%)
  • Tea Tree olej 100% natural
  • Jemně parfemovano

  Určeno pro: výrobní provozy, office, instituce, atd. Tvarově praktické balení určené do kapsy u pracovních oděvů, kabelek a všude tam, kde je málo místa.  Balení s uzávěrem bez dávkovací pumpičky (lze objednat zvlášť) Vhodné především do výrobních provozů, nebo jako pozornost hostům Vašich provozů typ hotely, lázně, atd.

  Návod k použití: Použijte gelu dostatečné množství (3 – 4 ml), aby pokryl kompletní plochu dlaní. Doporučenou dávku rozetřete po celých rukou a zápěstích; zvláštní pozornost věnujte kůžičce kolem nehtů a záhybům v kůži. Doporučené množství se může se lišit podle velikosti rukou a stavu kůže. Dobře vtírejte, dokud není kůže hebká a suchá. Tento postup by měl trvat minimálně 30 vteřin. Použijte maximálně 20x denně. Nepoužívejte na poraněnou kůži nebo při výskytu vážných kožních onemocnění. 

  Pokyny pro bezpečné zacházení: Při zasažení očí několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí, vyhledejte lékařskou pomoc. Při lékařské pomoci mějte po ruce obal se štítkem výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Uchovávejte obal těsně uzavřený. Nevystavujte teplotám nad 40 °C. Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu.

  Upozornění pro používání: Přípravek není vhodný pro děti do 3 let.