ANTICOVID Solution 300 ml

 • ANTICOVID Solution 300 ml
 • ANTICOVID Solution 300 ml
 • ANTICOVID Solution 300 ml
 • ANTICOVID Solution 300 ml

ANTICOVID Solution 300 ml

49 Kč
Produkt již nelze zakoupit.
 • Popis produktu

  Kapalný dezinfekční přípravek s rozprašovačem pro dezinfekce nástrojů, ploch, nábytků, rukou a všude, kde chcete jistotu a především pocit bezpečné hygieny. Praktické balení padnoucí skvěle do ruky, vozidla nebo do tašky na cesty.

  Základní specifikace: Účinně hubí široké spektrum bakterií, plísní a virů, a především aktuální koronavirus, který způsobuje nemoc COVID-19. Vyroben českým výrobcem na základě doporučené receptury WHO. Přípravek ničí bakterie, plísně, viry (Acinetobacter, Pseudomonas, Klebsiella, Staphylococcus aureus, Kocuria rhizophila, Candidaalbicans, coronavirus, MERS, SARS-CoV-2, influenza A virus H1N1, MHV, TGEV aj.).

  Účinné látky:

  • Ethanol, min.koncentrace: 75%
  • 3% Peroxid vodíku

  Pokyny pro bezpečné zacházení: Při zasažení očí-několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí, vyhledejte lékařskou pomoc. Při lékařské pomoci mějte po ruce obal se štítkem výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Uchovávejte obal těsně uzavřený. Nevystavujte teplotám nad 40 °C. Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu.

  Upozornění pro používání:  Přípravek není vhodný pro děti do 3 let.